Et fællesskab, hvor alle kan bidrage, og en indsats belønnes.

De konservative tager ansvar for fremtiden. Derfor skal alle børn have en god opvækst og uddannelse, og derfor skal vi sikre, at vores lokale erhvervsliv kan skabe job, velstand og velfærd.

“Folkeskolen er vigtig, måske den vigtigste kulturbærende, dannende og lærende organisation i dette land”

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Et uddannelsessystem med fokus på faglighed og dannelse. Alle skal have mulighed for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt.
  • Flere muligheder til familierne for at lave lektier med deres børn, hvis det fungerer bedre for dem end at sende børnene i tvungne lektiecafé. Vi mener også, at forældre skal sørge for, at deres børn er klar til at modtage undervisning, når de møder i skole.
  • Gennemsigtighed i folkeskolen. Eleverne skal opleve, at folkeskolen er fagligt ambitiøs og åben om sine resultater. Resultaterne skal frem i lyset og evalueres.
  • Mere ro og orden i klasserne, så der bliver bedre rum til læring.

Uddannelse er den bedste investering

Alle børn skal have den bedst mulige start på livet. De yngste skal have dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet, med omsorg, leg og en tryg overgang til skolelivet, og vi skal skabe en folkeskole, der er så god, at den bliver valgt til og ikke fra.

En folkeskole med engagerede medarbejdere, elever der trives og forældre der bakker op. En folkeskole med klare rammer og mål, og hvor inklusion ikke er en spareøvelse. En folkeskole, der inddrager fritids- og erhvervslivet og en folkeskole, hvor de unge går videre ud i livet med kompetence til at forfølge deres drømme.

Lokale virksomheder skaber lokal velfærd                                                                                                                                
Derfor skal vi give erhvervslivet plads til at skabe job og til at udvikle sig.
Derfor skal vi sænke skattetrykket, og derfor skal vi fortsætte den tætte
dialog mellem byrådet og det lokale erhvervsliv. I samarbejde med virksomheder
og uddannelsessektoren, skaber vi fremtidens arbejdskraft og
gennem en styrket turismeindsats løfter vi handelslivet, fødevareerhvervet
og hotelbranchen.