Et fællesskab, der lever i og passer på en smuk natur

Det Konservative Folkeparti er Danmarks eneste borgerlige miljøparti. Som konservative tager vi ansvar for, at den verden vi giver videre til vores børn, er i mindst lige så god stand, som da vi selv modtog den.

Vi skal tage ansvar for klimaet

Det Konservative Folkeparti er Danmarks eneste borgerlige miljøparti. Som konservative tager vi ansvar for, at den verden vi giver videre til vores børn, er i mindst lige så god stand, som da vi selv modtog den. Den generationskontrakt er grundlaget for den konservative miljø-, klima- og energipolitik. Både på Christiansborg og i Frederikssund kommune.

Vi konservative ønsker at tage ansvar for den verden og det klima, som vi efterlader til vores børn og er derfor stolte af, at Frederikssund er klimakommune. Vedvarende energi er et satsningsområde for konservativ energipolitik.

“Vores vision er, at Frederikssund kan blive helt uafhængige af fossile energikilder og vores mål er, at vi er overgået til 100 procent vedvarende energi i år 2050.”

Ole Søbæk er vores konservative byrådsmedlem. For Ole er det en mærkesag at sikre en balance mellem at beskytte og benytte vores natur. Ole bor midt i naturen på det smukke Hornsherred, er vokset op på en gård med både landbrug og dyrehold, og er storforbruger af vores natur på hans mange løbeture rundt i vores kommune. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Ole gennem facebook eller på osoeb@frederikssund.dk 

En aktiv og ambitiøs klimapolitik, kan skabe et dygtigere, grønnere og rigere Danmark, og vi har i bl.a. udviklingen af Vinge, en enestående chance for at udvikle en by, der i sig selv er bæredygtig, men som også kan tiltrække virksomheder, der kan gøre Frederikssund kommune til et sted, hvor vi udvikler nye løsninger på en lang række miljøudfordringer.

Vi skal arbejde med CO2-reduktioner, der hvor det gør den største forskel. Dvs. i opvarmningen af vores huse og energiforbruget i vores transportsektor. Derfor vil de konservative fortsat stille høje energikrav ved nybyggeri og sikre borgerne adgang til kvalificeret rådgivning om fx udskiftning af oliefyr og energirenovering af private hjem. Mange af vores offentlige bygninger benyttes alt for få timer i døgnet, er utidssvarende og energikrævende. Derfor skal vi have færre kvadratmetre, der kan bruges til mange formål og som er energieffektive i drift. Og så vil vi fortsat arbejde for, , at busserne kører på biobrændsel, at vi får flere el-biler i den kommunale bilpark, og at flere borgere cykler til både skole og arbejde.

Vand, vand, vand…                                                                                                                               

En af de største og mest synlige klimaudfordringer er vand. Vand fra oven, vand fra fjordene og vand bag fra… Skybrud skaber behov for bl.a. bedre kloakering i vores tæt bebyggede områder, stormflod truer både private hjem og offentlig ejendom, og stigende vandmængder fra kommunerne inde i landet giver pres på vores åer. Derfor skal vi fortsætte arbejdet med at adskille regnvandet fra kloakkerne og lave fx lokale forsinkelsesbassiner der kan håndtere store regnmængder. Et godt samarbejde med vores omegnskommuner og grundejerforeninger skal sikre at vi kan etablere effektiv stormflodssikring, og flere projekter som Sillebro ådal og Deltakvarteret i Vinge skal sikre, at vi ikke bliver oversvømmet bag fra.

Affald, genbrug og symbiose                                                                                                                 

Vi bruger mange ressourcer på at håndtere stigende mængder affald. Vi vil derfor arbejde for at begrænse mængden af affald, blive bedre til at sortere affald og ikke mindst at omdanne affald til en ny ressource. Fx at omdanne grønt affald til biobrændsel, som vores busser kan drives af. Vi ønsker døgnåbne genbrugspladser med flere sorterings muligheder, og mere både direkte og indirekte genbrug. Vi vil etablere flere genbrugsbutikker på vores genbrugspladser, og sikre et tæt samarbejde med de frivillige foreninger og nødhjælpsorganisationer.

Vi vil samarbejde med affaldssektoren og det private erhvervsliv om at udvikle nye løsninger på, hvordan omdanner affald og restprodukter til en ny ressource. Som vi fx gør i projekt ”Bedre Bundlinje”, hvor bl.a. spildvarme fra Haldor Topsøe indgår i fjernvarmeforsyningen af Frederikssund. Virksomhederne og forbrugerne sparer penge og vi sparer miljøet for CO2.

Miljø og natur

Nøgleordet for konservativ miljøpolitik er netop ”balance”.  Vi vil sikre en balance mellem menneskers behov for plads og udvikling og naturens behov for beskyttelse. Vi arbejder for et grønt Frederikssund, hvor der samtidig er plads til det private erhvervsliv.

Derfor vil vi fx:

  • sikre landbruget de bedst mulige erhvervsvilkår og samtidig arbejde for, at begrænse anvendelsen af sprøjtegift, så vi tager hensyn til miljøet og den danske natur.
  • gøre det muligt for os at udvide vore havne og benytte vores fjorde, samtidig med at vi passer på vores vandmiljø, kyststrækninger, yngleområder for vores fugleliv osv.
  • beskytte vores åbne landskaber mod nybyggeri og bevare grønne områder i vores byer.
  • færdiggøre Fjordstien og sikre, at vi alle har adgang til vores smukke og mangfoldige natur.
  • styrke biodiversiteten gennem sammenhængende skovområder og andre spredningskorridorer

De konservative har et rigtig godt samarbejde om miljø-, klima- og energipolitikken med mange andre partier i byrådet og i teknisk udvalg. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet til glæde for både borgerne, naturen og vores miljø, og vi vil gerne takke Frederikssund Klimaforening og annoncørerne for at sætte miljø- og klimapolitikken højt på dagsordenen i den kommunale valgkamp.

Naturlige Ambitioner                                                                                                                    De konservative er Danmarks eneste borgerlige miljøparti. På www.konservative.dk kan du læse meget mere om de konservatives miljøpolitik, og vores holdninger til klima, energi, økologi og mange andre emner.

Et grønt Danmark er en hjertesag for Mette. Mette Abildgaard er medlem af Folketinget, politisk ordfører og valgt i Frederikssund-kredsen. Mette har tæt kontakt til Frederikssunds konservative byrådsgruppe og den lokale vælgerforening, og er også din mulighed for at bære vores lokale synspunkter ind på Christiansborg. Du er altid velkommen til at kontakte Mette via facebook eller mette.abildgaard@ft.dk