Therese Hejnfelt

Skibby

Hvem er jeg:

Mit navn er Therese Hejnfelt. Jeg er 30 år og ved at uddanne mig til social og sundhedsassistent. Jeg er
tidligere uddannet social og sundhedshjælper og ernæringsassistent hos Cafe Danner. Jeg er forlovet med Jonas, som jeg har mødt på Frederikssund Private Realskole. Jonas er født og opvokset i Skibby og jeg er i Østby. Vi er forældre til små børn fra alderen 0-7 år. Der mangler yngre kvinder i byrådet. Vi er rigtigt mange kvinder i min alder i kommunen, og vores stemme skal ind i byrådet, for vi mangler at blive hørt.

Mine værdier

Individets frihed, familien og servicen i sundhedssektoren

Therese Hejnfelt

Din kandidat fra Skibby

Byråds- og regionskandidat

Det afspejler sig selvfølgelig i mine politik, at jeg er uddannet sundhedsperson. Jeg vil gerne vise en person bag SOSU-titlen, og jeg er rigtigt stolt af at arbejde i det fag.
Jeg vil gøre forholdende for de ældre bedre i vores kommune. Med praktisk erfaring fra arbejdet med de ældre ved jeg, hvad der virker uden det behøver koste ekstra.

Jeg vil sætte fokus på

 • Ældre og sårbare
 • Sundhed
 • men børneområdet interesserer mig også.

En kommune med sundhed og velfærd. Bedre sundhed er en investering på langt sigt.

Omsorgsfuld pleje og sundhed

Kvalitet i ældreplejen.

 • 1 times valgfri hjælp om ugen til plejehjemsbeboere og sårbare i hjemmeplejen.
 • Friere valg og flere friplejehjem. Borgeren og pårørende skal have større indflydelse og føle sig i trygge faglige hænder.
 • Sundhedspersonalet skal kompetenceudvikles da borgerne bliver mere komplekse. Der skal fokuseres på trivsel, arbejdsmiljø og højere fleksibilitet, når behovet for frihed opstår.
 • SOSU-eleverne skal have fair arbejdsvilkår og passes bedre på. Vi skal have flere dygtige, uddannede medarbejdere i fremtiden

Akuthjælp til de psykiske syge og bedre vejledning til pårørende.

 • Et døgnbemandet akuttilbud som er fleksibelt og som ikke kræver visitering først. Der skal være mulighed for at ringe og få en samtale med uddannet sundhedspersonale. Stedet skal være fysisk, så den syge kan få tilbudt at komme og få hjælp og tryghed med mulighed for overnatning.

Mental sundhed og større fokus på Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress.

 • Det skal være lettere at få hjælp til mental sundhed. Der skal være tilbud som kan bruges helt ned til børnehavealderen. Tilbud som terapi og samtaler, der skal støtte hele familien. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)/støtte skal styrkes og ventetiden på hjælp skal ned.
 • Vi skal have flere tilbud, som kan hjælpe vores borgere. Borgere og pårørende skal kunne få hjælp og støtte til at forbedre deres sundhed.

Værdigt sygehusforløb – Værdig behandling – Sammenhængende forløb.

 • Sengeliggende patienter skal kunne ligge på stue under hele hospitalet forløbet.
 • Patienter som bliver indlagt, skal have mulighed for omsorgsfuld og værdig pleje under hele behandlingsforløb.
 • Bedre tværsektorielt samarbejde, så patienterne oplever et mere sammenhængende patientforløb med kvalitet.