Nicolai Pandorff

Din kandidat fra Hornsherred

Jeg hedder Nicolai Pandorff. Jeg er 40 år gammel, og bor sammen med min datter Leonora ved Onsved i Hornsherred.

Jeg arbejder som revisor og økonomisk rådgiver i Nordsjælland. Derudover er jeg valgt til menighedsrådet, hvor jeg varetager posterne som kasserer og kirkeværge for Kyndby og Krogstrup kirker.

Jeg stiller op til kommunalvalget for de Konservative i Frederikssund, fordi mit hjerte brænder for vores lokalsamfund, som har et stort uudnyttet potentiale, blandt andet når det kommer til at tiltrække flere arbejdspladser til området.

Mine mærkesager

- det vil jeg arbejde for i byrådet

STYR PÅ ØKONOMIEN
Vi skal være økonomisk bevidste og passe på vores penge – også kommunens.
Vi skal sørge for, at kommunens økonomi betænker alle i hele kommunen helt fra Slangerup til Vellerup, samtidigt med at vi skal arbejde for en lavere kommunal beskatning.

FLERE ARBEJDSPLADSER
Der er store vækstmuligheder i kommunen på begge sider af fjorden, og de skal udnyttes! Til daglig vejleder jeg en del virksomheder i kommunen, og ved her at potentialet mange flere arbejdspladser INDENFOR kommunekredsen er tilstede. 

BEDRE LOKAL INFRASTRUKTUR
Frederikssund kommune er en fantastisk kommune med en skøn beliggenhed med både skov og strand. Derfor skal infrastrukturen også gøre det let at komme rundt i hele kommunen – vores kommune er ikke en endestation, men et udgangspunkt! 

LOKAL TRYGHED
Vi skal have mængden af tyverier markant ned. Den enkelte borger skal kunne føle sig tryg, og kunne forlade sin ejendom uden at tænke på, om der kommer ubudne gæster.
Landsbytrygheden skal opretholdes og overføres til vores større byer, hvor vi på ingen måde vil acceptere kriminalitet og vold.

LOKALT DEMOKRATI
Det lokale demokrati skal styrkes i vores landområder. Dette skal i stigende grad ske igennem de enkelte landsbyråd og bylaug. De små landsbyer skal høres – F.eks. udgør landområder i Hornsherred kommunens største geografiske område – derfor er det vigtigt, at disse områder høres.

LOKAL KULTUR
Kultur er for alle.
Frederikssund kommune er meget rigt på kulturhistorie såsom kirker, historiske godser og slotte samt enestående gravhøje og minder fra vikingetiden. Vi skal værne om denne kulturarv, men også kunne tilbyde adgang til disse fantastiske kulturelle seværdigheder.
Vi skal også yde en indsats for at hjælpe nye spirende talenter frem med hjælp og støtte, til gavn for lokale kunstnere og deres kunstarter.

TAGER ANSVAR FOR DIT LOKALSAMFUND
Jeg vil arbejde for en øget udvikling og fremgang i kommunens lokalsamfund, samt at modvirke centraliseringen i kommunen, således at balancen mellem by og land opretholdes mest muligt.