Henrik Godiksen

Slangerup
Henrik om Vinge
Henrik om svømmehallens åbningstider
Henrik om foreningstilskud
Henrik om handelslivet i Slangerup
Henrik om Slangerups gamle bygninger
Henriks baggrund
Henrik om en sund kommune
Interview med Ole Søbæk

Hvem er jeg?

 • Boet i Slangerup siden 1999
 • 2 voksne børn der er vokset op i Slangerup
 • Blev gift med Louise i 1998

Uddannelse & Arbejde

 • Bankassistent fra Aalborg
 • Reserveofficer ved Livgarden
 • Selvstændig It konsulent siden 2006
 • 2 fastansatte

Boligen

 • Parcelhus bygget i 1999
 • Solcelleanlæg fra 2012
 • Faskiner til optagelse af regnvand
 • Elcykler

Fritid

 • DBU B-Licens
 • Divemaster
 • Jagttegn
 • Spiller Bridge
 • Spiller Golf
 • Tidligere fodboldtræner i FIK og SOIF siden 1999
 • Aktiv fodbolddommer siden 2001
 • Svømmer to-tre kilometer et par gange om ugen
 • Cykler ud til kunderne når det er muligt

Henrik Godiksen

Slangerup

Mine mærkesager

 • Vigtigt at øge samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder
  • Flere private Skoler og Børnehaver
  • Hjemmeplejen
  • Plejehjem
  • Kommunale opgaver generelt
  • Giver øget valgmuligheder til borgerne
 • Sagsbehandlingen skal forbedres
  • Udgangspunkt i borgerne
  • Krav og ret
  • Nedbringe behandlingstiden generelt set via private eksperter og konsulenter
 • Styr på budgetterne og økonomien
  • Holde skatterne i ro
  • Sikre økonomisk styrke til udvikling af kommunen
  • Tiltrække ressourcestærke familier
  • Tiltrække unge familier, så ”ældrebyrden” kan udviskes
 • Forbedre Idræts- og fritidsområdet
  • Øge tilskud pr. medlem i klubberne
  • Øge tilskud til uddannelse af trænere og ledere
  • Forbedre faciliteter for klubberne
  • Øget åbningstider af faciliteter
 • Styrke muligheden for frivilligt arbejde
  • Styrke organisering af frivillige
   • App til overblik over arbejdsopgaver
   • Opgaver helt ned til 1 time
  • Forbedre økonomien i klubberne
 • Selvstændigheden tilbage til skolerne
  • Skoleledelsen får ansvaret tilbage, og skal vise resultater
  • Tema på hver skole ( Musik, sport, faglighed)
  • Øget fokus på basisfag
  • Mobning skal væk fra skolerne
  • Bedre vilkår for ordblinde