Et fællesskab, hvor flere har lyst til at bo og ingen har lyst til at flytte fra

Dit hjem er dit slot. Der, hvor du skal kunne være tryg. Derfor vil vi sænke boligskatterne og arbejde for, at flere får mulighed for at eje deres egen bolig. For vi skal være et fællesskab, hvor flere har lyst til at bo.

Frederikssund er en attraktiv kommune

Dit hjem er dit slot. Der, hvor du skal kunne være og føle dig tryg. Derfor vil vi sænke boligskatterne og arbejde for, at flere får mulighed for at eje deres egen bolig. For vi skal være et fællesskab, hvor flere har lyst til at bo, og samtidig skal vi være et fællesskab ingen har lyst til at flytte fra. Vi skal derfor passe på de kvaliteter der er i alle kommunens store og små byer, og sikre både udviklingsmuligheder, høj kvalitet og stor variation. Vi skal skabe attraktive byer, levende handelsmiljøer og gode boligkvarterer med både forskellighed og sammenhold.

Tag ansvaret i egne hænder

At være konservativ er at tage ansvar for de store fælles udfordringer. Også dem vi er afhængige af andre for at få løst. For vi skal være stolte af dem vi er og hvor vi bor, og begynde at se os selv i et større perspektiv. For Frederikssund kommune er ikke udkant. Vi bor i den smukkeste del af hovedstaden, og vi har meget at bidrage med og masser at være stolt af. Vi skal tage ansvaret i egne hænder.

Tag ansvar for vores motorvej

Motorvejen til Frederikssund er afgørende for hele vores kommune, vores borgere og virksomheder. Derfor skal vi på tværs af partier, erhvervsliv og borgere, gå sammen om at få folketinget til at bygge den motorvej, og samtidig fjerne brugerbetalingen på den nye bro. Vi skal stå sammen og tage ansvar for vores motorvej.

Tryghed og sundhed

Vi skal kæmpe for at bevare Frederikssund Hospital og skadestue, og sikre, at ambulancen er hurtigere fremme hvis uheldet er ude. Vi har alle krav på hurtig hjælp, uanset hvor vi bor. Samtidig er hospitalet en stor, lokal arbejdsplads, som vi skal samarbejde om at udvikle. Tag ansvar for vores tryghed og sundhed.

Uddannelse og buslinjer

En stærk stemme i regionsrådet er vigtig, når vi skal tiltrække endnu flere uddannelser til Frederikssund. Vi skal inddrage både regionen, Campus, erhvervsliv og universiteter i konkrete samarbejder i fx Vinge og sørge for, at Regionsrådet styrker de tværgående buslinjer 65E, 210R
og 230R til glæde for studerende og erhvervslivet.