Pendlerfradrag på Kronprinsesse Mary Bro – en om’er

Af: Kjeld Haslund, Folketingskandidat det Konservative Folkeparti Frederikssund og Halsnæs,

Et pendlerfradrag bliver et af regeringens udspil i den nye finanslov – men det er og bliver en om’er. Det er kun et lille plaster på det store åbne sår en brobetaling efterlader. Der skal slet ikke være nogen betaling for at køre over Kronprinsesse Mary Bro (KPM). KPM bro skal være gratis, ligesom alle andre omfartsveje/broer i Danmark. Derfor er pendlerfradraget en om’er.

Det er jo direkte dumt at bygge en helt ny bro til 2 mia. kr. for at gøre den nuværende trafik fra Herredet til Frederikssund lettere og hurtigere. Derefter pålægges en afgift, så døgntrafikken mindskes fra estimeret ca. 13/14.000 biler til 3.000/4.000 biler. Det er en ineffektiv anvendelse af vores skattekroner og ressourcer, og det er direkte DUMT. Erfaringer fra udlandet som Norge og Frankrig viser ligeledes, når en vej eller bro bliver pålagt betaling, så kører bilisterne en anden vej, og det ønskede resultat udebliver – DET ER KNOLD OG TOT.

Bilisterne i Danmark betaler mere end rigeligt i skat. KPM bro bør finansieres ligesom alle andre broer i Danmark, da det giver den mest effektive udnyttelse af ressourcerne og den bedste og mest effektive infrastruktur. Penge kan tages fra Storebæltsbetalingen, hvor bilisterne allerede har betalt denne bro op til flere gange.  

Venstre svigter Herredet. Det bliver de små erhvervsdrivende og de private på Herredet, som kommer til at betale den største del af regningen. Erhvervsdrivende på Herredet kommer til at opleve en forringelse af deres konkurrenceevne – OG DET BRYDER JEG MIG IKKE OM. Stem personligt på Kjeld Haslund (C), så jeg og fornuften på Christiansborg kan kæmpe for, at det bliver gratis at køre over KPM bro.